ผู้ก่อตั้งสุริยาหีบศพ-สุริยาฟิวเนอรัลสุริยา ฟิวเนอรัล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โดย คุณวิโรจณ์ สุริยเสนีย์ (บุตรชาย)
เป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของคุณพ่อสมชาย สุริยเสนีย์ ซึ่งได้เรียนรู้วิชาต่างๆในการบริหารและจัดการ
งานด้านบริการหลังความตายโดยตรงจากคุณสมชาย สุริยเสนีย์ โดย สุริยา ฟิวเนอรัล
เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลังความตายอย่างครบวงจร มามากกว่า 20 ปี
โดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานและบริการแบบครบวงจร "One Stop Service"
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและส่งดวงวิญญาณ
ของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ
สินค้าและบริการของสุริยาหีบศพสินค้าคุณภาพออกแบบด้วยดีไซน์พิเศษสินค้าที่คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตเป็นพิเศษจัดงานศพบริจาคโลงศพ
หีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ ขายโลงศพ

สินค้าและบริการ

หีบศพ : หีบศพของ สุริยา ฟิวเนอรัล เป็นหีบศพที่ออกแบบจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจด้านการ ผลิตและการจัดจำหน่ายหีบศพมานานมากกว่า 20 ปี โดยมีการพัฒนารูปแบบของหีบศพให้ทันสมัยและ สอดคล้องกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เรามีหีบศพมากกว่า 99 แบบที่เหมาะสมกับทุกศาสนาและทุกพิธีการ ไม่ว่าจะเป็นหีบศพแบบธรรมดาหีบศพแบบขอบเทพพนมหีบศพแบบฐานเทพพนม 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น ฯลฯ รวมทั้งเรายังมี หีบศพแบบพิเศษที่ผลิตด้วยวิธีที่พิถีพิถัน ประณีต และใส่ใจในวัสดุที่นำมาทำทุกอย่าง เช่น หีบศพแบบผ้าตาดเรียบ – ย่นหีบศพปรับอากาศหีบศพไม้สักแท้หีบศพแกะลายปิดทองหีบศพมุกข์หีบศพกระจกไม้สักแท้ และหีบศพจำปา เป็นต้น ทั้งหมดนี้ออกแบบและทำด้วยวัสดุที่ดีที่สุดเพื่อเป็น บ้านหลังสุดท้ายให้กับคนที่ท่านรักได้หลับอย่างสบายไปชั่วนิรันดร์
หีบศพแบบมาตรฐานหีบศพแบบจีนหีบศพแบบคลาสสิคหีบศพแบบต่างประเทศหีบศพสั่งทำพิเศษ
จำหน่ายดอกไม้หน้าศพ จัดดอกไม้หน้าเมรุ ดอกไม้เมรุ ดอกไม้หน้าศพ พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดดอกไม้แห้ง

ดอกไม้

บริการด้านดอกไม้ : ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านบริการหลังความตายมากกว่า 20 ปี ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงการบริการแบบครบวงจร จึงได้ริเริ่ม "จัดบริการด้านดอกไม้" รับจัดดอกไม้ประดับหน้าหีบศพและดอกไม้ประดับเมรุเพื่อให้ความสวยงาม ดูสดอยู่เสมอ ด้วยทีมงาน มืออาชีพมีประสบการณ์ในการจัดดอกไม้และออกแบบที่มีคุณภาพ และทางเรายังมีสินค้ารูปแบบอื่นๆ ที่เป็นดอกไม้ใช้ประกอบในพิธีศพจัดจำหน่ายอีกมากมาย เช่น ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม,ดอกไม้หน้าศพแบบสวนดอกไม้หน้าศพแบบสวนน้ำตกดอกไม้หน้าเมรุดอกไม้ถวายพระ และ พวงหรีดในแบบต่างๆ เป็นต้น
ดอกไม้หน้าศพแบบกอดอกไม้หน้าศพแบบสวนดอกไม้หน้าศพสวนน้ำตกดอกไม้เมรุพวงหรีด
ลอยอังคาร บริจาคโลงศพแล้วได้อะไร มอบร่างกาย ขั้นตอนในงานศพ ค่าใช้จ่ายในงานศพ พิธีการในงานศพ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศพ พิธีศพแบบคริสต์ พิธีศพแบบจีน พิธีศพแบบไทย-จีน พิธีศพแบบไทย

บทความ

บนเส้นทางธุรกิจด้านบริการหลังความตายมากว่า 20 ปี พบว่าการมีชีวิตและความตายเป็นสิ่งคู่กัน ดังนั้น สุริยา ฟิวเนอรัล จึงได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดการต่างๆ เมื่อเราต้องรับมือกับความ ตายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ บทความ ดังที่จะกล่าวนี้จะสามารถช่วยให้รู้วิธีและขั้นตอนต่างๆ เพื่อรับมือกับความตายและความสูญ เสียได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน ทำให้รวดเร็วในการจัดการ นอกจากนั้นยังรวบรวมแง่คิดและมุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับความตายไว้อย่างมากมาย เช่น บริจาคโลงศพได้อะไร วิธีการลอยอังคารทำอย่างไร, การมอบร่างกายตายแล้วไปไหนค่าใช้จ่ายในงานศพ ตลอดจนเรื่องเล่าจากหลังโลงของพนักงาน และทีมงานบริษัทของเรา

ประวัติสุริยาหีบศพ ผู้ก่อตั้งสุริยาหีบศพ บริจาคโลงศพ

บริษัทของเรา สุริยา ฟิวเนอรัล

หีบศพ ของ สุริยา ฟิวเนอรัล เป็นหนึ่งในเครือบริษัท สุริยาหีบศพ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหีบศพใน ประเทศไทยมามากว่า 50 ปี ด้วยประสบการณ์ในการบริการหลังความตายอันยาวนานและคุณภาพ ในการบริการที่ดี อันเป็นเครื่องมือรับประกันชื่อเสียงของสุริยาหีบศพ สุริยาฟิวเนอรัล เรามีบริษัทที่ติดต่อดูแลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศระดับมาตรฐานในการ บริการที่ดี นอกจากนี้ทางบริษัทมีความยินดีให้ผู้ที่มีความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โดยเรามีการ เปิดรับตัวแทนและอบรมการเป็นผู้จัดจำหายหีบศพให้กับทุกท่านที่มีความสนใจอีกด้วย
เกี่ยวกับเราติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสุริยาหีบศพติดต่องานต่างประเทศ

Suriya Funeral ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-1299