โปรโมชั่น


    หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบ 

   หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น
   หีบไม้สักเกษตรฐาน 3 ชั้น
Promotion Silver

 รายละเอียด
1. บริการรถรับส่ง
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
5. ดอกไม้จันทร์
6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
7. หีบธรรมดา ,หีบขอบเทพพนม ,หีบขอบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ,หีบขอบเทพพนมฐาน 2 ชั้น
Promotion Gold

 รายละเอียด
1. บริการรถรับส่ง
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ
6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ (Gold1) , ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Gold2/3/4)
7. หีบขอบเทพพนมฐาน 3 ชั้น ,หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น ,หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้นผ้าตาดทองครึ่งใบ ,หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น
Promotion Platinum

 รายละเอียด
1. บริการรถรับส่ง 
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ
6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
7. หีบขอบไม้สัก, หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น ,หีบทองในสีแดงแกะลายเทพพนมและหงส์ฐานปูน ,หีบไม้สักทรงธรรม (ไม้สักเกษตร)
Suriyashop ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-1299