จัดงานศพ 
สุริยา ฟิวเนอรัล เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลังความตายอย่างครบวงจร มามากกว่า 20 ปี โดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานและบริการแบบครบวงจร "One Stop Service" เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ เราขอเสนอท่านด้วย Package สุดประหยัดเพื่อช่วยท่านในการบริหารจัดการ งานศพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดความยุ่งยากในการจัดงาน ด้วยการเลือกซื้อแพคเกจทั้ง 4 แบบดังนี้
1.Smart Package สวด 3 คืน เริ่มต้นที่ 289,000 บาท  
2. Elegant Package สวด 5 คืน เริ่มต้นที่ 469,000 บาท
3. Premium Package สวด 5 คืน เริ่มต้นที่ 798,000 บาท
4. Funeral PlanSmart Package

Elegant PackagePremium PackageFuneral Plan  •        สวด 3 คืน 289,000 บาท
  •        สวด 5 คืน 319,000 บาท
  •        สวด 7 คืน 359,000 บาท

  •        สวด 5 คืน 469,000 บาท
  •        สวด 7 คืน 544,000 บาท

  •       สวด 5 คืน 798,000 บาท
  •       สวด 7 คืน 895,000 บาท

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ Call Now

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ด้านจัดงานศพอันยาวนานทางสุริยา ฟิวเนอรัลได้เปิดบริษัทลูกใคเครือของเราคือบริษัท Funeralservice เพื่อดูและลูกค้าที่สนในใจซื้อแพคเกจจัดงานศพโดยเฉพราะเพื่อให้เกิดการบริการที่ประทับใจและ 
ช่วยท่านให้ผ่านช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุด เพื่อคนที่ท่านรักได้จากไปอย่างเป็นสุข สนใจสั่งซื้อแพคเกจจัดงานศพ หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.funeralservice.co.th