เกี่ยวกับเรา

สุริยา ฟิวเนอรัล
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โดย คุณวิโรจณ์ สุริยเสนีย์ (บุตรชาย) เป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของคุณพ่อสมชาย สุริยเสนีย์ ซึ่งได้เรียนรู้วิชาต่างๆในการบริหารและจัดการงานด้านบริการหลังความตายโดยตรงจากคุณสมชาย สุริยเสนีย์ โดย สุริยา ฟิวเนอรัล เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลังความตายอย่างครบวงจร มามากกว่า 15 ปี โดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานและบริการแบบครบวงจร "One Stop Service" เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและส่งดวง วิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ
สุริยา ฟิวเนอรัล มีความประสงค์เสนอการบริการในราคาพิเศษ และครบวงจรด้านบริการแก่โรงพยาบาล ญาติผู้เสียชีวิต ตลอดทั้งให้สวัสดิการแก่ พนักงานของโรงพยาบาล โดยจัดการบริการด้วยหีบศพ, ฉีดยาศพและบริการด้านพนักงานรับศพจากตึกมายังห้องรักษาศพตลอด 24 ชั่วโมง จัดหาพนักงาน ดูแลห้องรักษาศพ เดินเอกสารใบมรณะบัตรให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต บริการบริจาคแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้จำหน่ายหีบศพให้กับพนักงานของโรงพยาบาลในราคาถูกพิเศษ ตลอดทั้งมอบเงินให้เป็นสวัสดิการแก่ทางโรงพยาบาล โดยนำมาตรฐานในการผลิตหีบศพให้มีคุณภาพและมีแผนกตรวจสอบคุณภาพของสินค้า (QC) มีการประกันสินค้าก่อนถึงผู้ใช้บริการ และพัฒนารูปแบบความคงทนของหีบศพมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป ปัจจุบันทาง สุริยา ฟิวเนอรัล ยังพัฒนาไม่หยุดยั้งโดยมุ่งเน้นพัฒนาหีบศพที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อม โดยการหาวัสดุอื่นมาใช้เพื่อทดแทนไม้ จากโครงการพระราชดำริคือไม้ที่ผลิตจากกากวัสดุต่าง ๆ เช่น หญ้าแฝก โดยทีมนักวิจัยวัสดุทดแทนไม้ของกรมป่าไม้ วัสดุชิ้นนี้ เมื่อนำมาทำเป็นหีบศพแล้ว ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็วและยังไม่เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหีบศพในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการสนองต่อโครงการพระราชดำรินำมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง

Suriya Funeral ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-1299