ดอกไม้งานศพ
 ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 

ดอกไม้หน้าศพแบบสวนจริง-สวนน้ำตก

    ดอกไม้ประดับเมรุ

    ดอกไม้ถวายพระ
   ดอกไม้รดน้ำศพ

พวงหรีด