วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

ดอกไม้ประดับเมรุ

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 1

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 2

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 3

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 4

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 5

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 6

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 7

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 8

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 9

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 10

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 11

จัดดอกไม้หน้าเมรุชุดที่ 12