วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอชุดที่ 3

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอชุดที่ 3

รหัสสินค้า :

ชื่อสินค้า :
จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอชุดที่ 3
รายละเอียดสินค้า :
ดอกไม้หน้าศพ กอ หลังหีบศพ กอ ดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป ชุด
ราคาสินค้า :รายละเอียดสินค้า
บริเวณหน้าศพ ประดับด้วยดอกไม้ 5 กอ จัดทรงกลีบบัว หลังหีบศพประดับด้วยดอกไม้ 1 กอใหญ่
พร้อมดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด ดอกไม้ที่ใช้เป็นแบบผสม เน้นสีโทนม่วง ประกอบด้วย เบญจมาศชมพู คาร์เนชั่นม่วง บัททอนม่วง แซมด้วยคัตเตอร์ขาวและมัมขาว

**ชนิดของดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล
รูปทั้งหมด                                                                                                                                                         
                                                                                    
                  
       
    
           Suriyashop ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย

                    โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-1299